Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO
Live-Food

Administratorem Strony jest Live Food sp. Z o.o. ul. Łęczycka 59, 85-737 Bydgoszcz, NIP: 9671369228, REGON: 363377054.

I INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI

W  niniejszej  Polityce  zostały  określone  najważniejsze  informacje  dotyczące  sposobu  przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny Live Food. Polityka ma  zastosowanie  do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie  danych  osobowych  są  określone  w  Regulaminie  Cateringu  będącym 

podstawą  prawną  ich wykorzystania. 

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością korzystania z cateringu dietetycznego,
  • wyjaśnienie  Twoich  praw  i  preferencji  w  odniesieniu  do  gromadzonych  przez  nas  danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. 

Informacje  o  tym,  w  jaki  sposób  skontaktować  się  z  nami  w  przypadku 

jakichkolwiek  pytań  lub wątpliwości są dostępne w sekcji „Kontakt”.  Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią  niniejszej  Polityki,  pamiętaj,  że  samodzielnie  decydujesz,  czy  chcesz 

korzystać  z cateringu dietetycznego.

II TWOJE PRAWA I PREFERENCJE: KONTROLA I MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu—prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo   do   sprostowania—prawo  do  żądania  poprawienia  lub  zaktualizowania  danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia—prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo  do  ograniczenia—prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo  do sprzeciwu—prawo  do  sprzeciwu,  w  dowolnym  momencie,  wobec  przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych—prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; 

III SPOSÓB, W JAKI GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

Kiedy składasz  zamówienie  na  catering  dietetyczny, gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer   telefonu.

Kiedy trwa realizacja zamówienia, wiemy, jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe

Jeśli piszesz do nas e-maila –w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz –dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

IV  PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje  dane  możemy  udostępniać  urzędom  państwowym  takim  jak  np.  Urząd  Skarbowy,  czy  inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

V ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering dietetyczny,  oraz  w  uzasadnionych  i  koniecznych  celach  biznesowych (m.in. zgodnie  z  art.74  ust.  1  i  2 Ustawy  o  Rachunkowości),   takich   jak   utrzymanie   statystyk,   czy   realnych            danych   biznesowych, zapotrzebowania  klientów  na  rozwój  oferty,  czy  funkcjonalności  Serwisu   

Internetowego   oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Dane uzyskane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody  lub do czasu aktualizacji bazy danych. 

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

VI BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest  całkowicie  bezpieczny.  Wdrożyliśmy  różne  zasady,  takie  jak Polityki  Bezpieczeństwa  Danych Osobowych,   czy   Instrukcje Zarządzania  Systemami  Informatycznymi,  regularny  przegląd  miejsc przetwarzania  danych  osobowych,  szkolenia  pracowników,  oraz  szyfrowanie 

jednostek  na  których przetwarzane są dane osobowe.

VII  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np.wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

VIII DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na stronie internetowej https://live-food.pl/ lub wysłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@live-food.pl 

Catering LIVE-FOOD jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!

Zespół Catering dietetycznego LIVE FOOD

Są z nami! Zaufali nam